γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ευριπίδης

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός
Ευριπίδης βιογραφικόΤραγικός ποιητής και ένας από τους τρεις μεγάλους διδάσκαλους του αττικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Καταγόμενος από τη Φλύα, δήμος της Κεκρωπίας (σημ. Χαλάνδρι) λέγεται ότι γεννήθηκε στην Σαλαμίνα την ημέρα της ναυμαχίας όταν ο Αισχύλος αγωνίζονταν ως πρόμαχος άνδρας ο δε Σοφοκλής ως έφηβος που έσερνε το χορό των επί το τρόπαιο επινικίων.
Εποίησε 92 δράματα ή 23 τετραλογίες αλλά στα χρόνια των βιογράφων του σώζονταν μόνο τα 78 εκ των οποίων τα 8 ήταν σατιρικά. Τα πιο γνωστά: "Ηλέκτρα", "Ιφιγένεια", "Τρωάδες", "Φοίνισσαι", "Βάκχαι"

Αριθμός Αφορισμών: 76Αναγνώσεις: 30,374

Αρχαία Γνωμικά

Βραχύς αιών.

μτφρ: η ζωή είναι σύντομη

—  Βάκχαι


101 likes
Ει θεοί εισί κακοί, ουκ εισί θεοί.


68 likes
Φησίν σιωπών.

μτφρ: μιλάς με τη σιωπή σου

—  Ορέστης


56 likes
Σοφόν το σαφές.

—  Ορέστης


55 likes
Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.

μτφρ: ο έρωτας στις δυσκολίες είναι εφευρετικότατος


54 likes
Θνητών όλβιος εις το τέλος ουδείς.

μτφρ: κανένας άνθρωπος δεν είναι τυχερός στο τέλος

—  Ιφιγένεια εν Αυλίδι


43 likes
Ασύνετος όστις εν φόβω μεν ασθενής, λαβών δε μικρόν της τύχης φρονεί μέγα.

απόδοση: είναι άμυαλος όποιος είναι ανήμπορος όταν φοβάται και όταν δε λίγο του χαμογελάσει η τύχη, παίρνει πολύ αέρα

—  Τημενίδαι


42 likes
Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.

μτφρ: οι δεύτερες σκέψεις είναι μάλλον πιο σωστές.

—  Ιππόλυτος


41 likes
Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν

μτφρ: τυχερός αυτός που διδάχτηκε ιστορία

(διασώζεται από τον Κλήμη Αλεξανδρείας)


37 likes
Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι.

μτφρ: είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην ξέρεις τίποτε άλλο

(διασώζεται από τον Πλούταρχο)


34 likes
Έστιν η λίαν δυσπραξία λίαν διδούσα μεταβολάς.

μτφρ: οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις


33 likes
Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων

μτφρ: ο μικρός νικάει τον μεγάλο όταν έχει δίκιο

—  Ικέτιδες


33 likes
Πέρας γαρ ουδέν μη διά γλώσσης ιόν.

μτφρ: τίποτα δεν τελειώνει αν δεν περάσει από τη γλώσσα

—  Ικέτιδες


32 likes
Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως.

μτφρ: η νύχτα είναι των κλεφτών, και το φως είναι της αλήθειας

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις


31 likes
Η γαρ σιωπή τοις σοφοίς απόκρισις.

(Διασώζεται από τον Πλούταρχο)


27 likes
Κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν.

μτφρ: από κακή αρχή το τέλος είναι κακό

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Αίολος


25 likes
Κάματον τ’ ευκάματον.

(απόδοση: κόπος και κούραση, αλλά γλυκιά κούραση)

—  Βάκχαι


24 likes
Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’ εστί τις σύγκρασις.

μτφρ:δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα


24 likes
Ρώμη αμαθής πολλάκις τίκτει βλάβην.

μτφρ: η δύναμη χωρίς παιδεία είναι πολλές φορές βλαβερή

—  Τημανίδαι


23 likes
...μη ζώην μετ᾽ αμουσίας.

μτφρ: να μη ζεις χωρίς μουσική (ή χωρίς τις Μούσες -την τέχνη γενικώς)

—  Ηρακλής


22 likes
Εύφραινε σαυτόν, πίνε, τον καθ’ ημέραν βίον λογίζου σον, τα δ’ άλλα της τύχης.

μτφρ: να ευχαριστιέσαι, να πίνεις, να υπολογίζεις την κάθε μέρα δική σου και τα υπόλοιπα άφησέ τα στην τύχη

—  Άλκηστις


21 likes
Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.

μτφρ: οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη

—  Μελέαγρος


21 likes
Γνώμαι δ' αμείνους εισί τών γεραιτέρων, ό γάρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον.

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Βελλερεφόντης


20 likes
Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος.

μτφρ: ο καθένας αποφεύγει ένα φτωχό φίλο

—  Μήδεια


20 likes
Συν όχλω αμαθία πλείστον κακόν.

μτφρ: αμάθεια και όχλος είναι πολύ μεγάλη συμφορά

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)


19 likes
Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ’ οι πόνοι τίκτουσι την ευδοξίαν.

μτφρ: κανείς δεν αποκτά φήμη αν είναι τεμπέλης, αλλά οι κόποι γεννούν τη δόξα

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Αρχέλαος


18 likes
Ευτυχούντες ουκ επίστανται φέρειν.

μτφρ: αυτοί που ευτυχούν δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την ευτυχία τους

—  Ικέτιδες


18 likes
Δειναί γαρ αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας.

μτφρ: οι γυναίκες είναι άφταστες στο να βρίσκουν τεχνάσματα

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις


18 likes
Εκ γάρ πατρός και μητρός όστις εκπονεί σκληράς διαίτας, οι γόνοι βελτίονες.

μτφρ: οι γονείς που σκληραγωγούν κάνουν καλύτερα παιδιά

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Μελέαγρος


18 likes
Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.

μτφρ: τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι τα παίρνει

—  Αντιόπη


17 likes
Ή φρονείν ελάσσονα ή δύνασθαι δει σε μείζονα.

μτφρ: ή να σκέφτεσαι λιγότερα ή να μπορείς περισσότερα


17 likes
Ου γαρ ες κάλλος τύχας ο δαίμων δίδωσι.

μτφρ: ο θεός που σε προστατεύει δεν δίνει καλή τύχη στην ομορφιά

—  Τρωάδες


16 likes
Μάντις δ' άριστος όστις εικάζει καλώς.

(διασώζεται από τον Πλούταρχο)


14 likes
Πολλάς αν εύροις μηχανάς, γυνή γαρ εί.

μτφρ: μπορείς να βρεις πολλά τεχνάσματα, αφού είσαι γυναίκα

—  Ανδρομάχη


14 likes
Ο πλείστα πράττων, πλείσθ’ αμαρτάνει βροτών.

μτφρ: αυτός που κάνει τα περισσότερα κάνει τα περισσότερα λάθη

—  Οινόμαος


14 likes
Η γλώσσ' ομώμοχ' η δε φρην ανώμοτος.

μτφρ: η γλώσσα μου ορκίστηκε αλλά ο νους μου δεν δεσμεύτηκε από τον όρκο

—  Ιππόλυτος


13 likes
Κακών γαρ μυρίων όντων καθ΄ Ελλάδα, ουδέν κάκιον έστιν αθλητών γένος.

μτφρ: από τα μύρια κακά της Ελλάδας το χειρότερο είναι το γένος των αθλητών

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Αυτόλυκος


13 likes
Δούλου τόδ’ εστίν, μη λέγειν ά τις φρονεί.

μτφρ: είναι χαρακτηριστικό δούλου να μην λέει αυτά που πιστεύει

—  Φοίνισσαι


13 likes
Κατθανών δε πας ανήρ γη και σκιά, το μηδέν εις ουδέν ρέπει.

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)


12 likes
Βραχεία τέρψις ηδονής κακής.

(Από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)


11 likes
Δυοίν λεγόντοιν θατέρου θυμουμένου ο μή αντιτείνων τοις λόγοις σοφότερος.

μτφρ: όταν συζητούν δυο μεταξύ τους και φιλονικούν, αυτός που δεν διαφωνεί, είναι ο σοφότερος

—  Πρωτεσίλαος


11 likes
Ανάσχου πάσχων. Δρων γαρ έχαιρες.

μτφρ: όταν υποφέρεις να έχεις υπομονή, γιατί όταν εσύ δρούσες χαιρόσουν [και άλλοι υπέφεραν]


11 likes
Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.

μτφρ: ο λόγος της αλήθειας είναι εκ φύσεως απλός


11 likes
Ουκ έστιν όστις ηδέως ζητών βιούν εύκλειαν εισεκτήσατο.

μτφρ: κανένας από όσους επεδίωξαν να περάσουν τη ζωή τους με απολαύσεις δεν απέκτησε φημισμένο όνομα

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Αρχέλαος


10 likes
Έλληνες όντες βαρβάροις δουλεύσομεν;

—  Τήλεφος


10 likes
Εκ λόγου άλλος εκβαίνει λόγος.

μτφρ: από έναν λόγο βγαίνει άλλος λόγος

—  Τρωάδες


9 likes
Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις.

απόδοση: ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο

—  Οινεύς


9 likes
Δει φέρειν τα των θεών.

μτφρ: πρέπει να αντέχουμε όσα μας στέλνουν οι θεοί

—  Φοίνισσαι


8 likes
Πενία δε σοφίαν έλαχεν.

μτφρ: της φτώχειας της έλειψε η σοφία

—  Πολύιδος


8 likes
Κακού ανδρός δώρα όνησιν ουκ έχει.

μτφρ: τα δώρα του κακού ανθρώπου δεν έχουν όφελος

—  Μήδεια


8 likes
Πάντων δυσμαχώτατον γυνή.

—  Οιδίπους


8 likes
Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.

μτφρ: ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι

(πρόκειται για παροιμία· τη χρησιμοποιεί και ο Αισχύλος στους Πέρσες)

—  Ηρακλείδαι


7 likes
Αυτό δε τo σιγάν ομολογούντος εστί σου.

μτφρ: αυτή η σιωπή σου είναι ομολογία

—  Ιφιγένεια εν Αυλίδι


7 likes
Ουκ έστιν ούτε τείχος ούτε χρήματα ούτ’ άλλο δυσφύλακτον ουδέν ως γυνή.

μτφρ: δεν υπάρχει τείχος ή πράγματα που να φυλάγεται πιο δύσκολα από τη γυναίκα.

—  Δανάη


7 likes
Άνω ποταμών χωρούσι παγαί.

—  Μήδεια


6 likes
Μοχθείν ανάγκη τους θέλοντας ευτυχείν.

—  Τήλεφος


6 likes
Αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται.


5 likes
Αιδώς γαρ οργής πλείον ωφελεί βροτούς.

μτφρ: η ντροπή ωφελεί τους ανθρώπους περισσότερο από το θυμό

—  Τημενίδαι


5 likes
Κάλλιστα Μουσών φθέγγεται πλουτών ανήρ.

μτφρ: ο πλούσιος εκφράζεται καλύτερα κι από τις Μούσες (για τους κόλακες)

—  άδηλ. αποσπ.


5 likes
Η εμπειρία της απειρίας κρατεί.

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Πηλεύς


4 likes
Δειλών γυναίκες δεσποτών θρασύστομοι.

—  Αιγεύς


3 likes
Σχέτλια μεν έπαθες, ανόσια δ’ ειργάσω.

μτφρ: έπαθες φρικτά, αλλά έκανες απαίσια

—  Ηλέκτρα


3 likes
Τις όδ'; Ή φίλιος φθόγγος· τις ανήρ;
Τι το σήμα;

μτφρ: ποιος είναι; Φωνή αγαπημένη. Ποιος άνδρας; Τί σημαίνει;

(ομιλεί ο Έκτωρ)

—  Ρήσος


2 likes
Αλλ’ εις το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον.

—  Φοίνισσαι


1 likes

Αφορισμοί

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.


327 likes
Δεν αγαπά πραγματικά όποιος δεν αγαπά για πάντα.


179 likes
Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.


141 likes
Η γυναίκα από τη φύση της φοβάται και αποφεύγει τη βία και το σίδερο. Αλλά όταν δει τ’ άδικο στο κρεβάτι της, δεν υπάρχει άλλη καρδιά που να διψάει περισσότερο για αίμα.


77 likes
Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

—  Αντιγόνη


72 likes
Η γυναίκα πρέπει να είναι ικανή για όλα μες στο σπίτι και ικανή για τίποτα έξω απ’ το σπίτι.

—  Μελέαγρος


62 likes
Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.


29 likes
Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

—  Ίων


28 likes
Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον μεγάλο πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα θα τιμωρηθεί.


23 likes
Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.


21 likes
Όποιος δεν μπορεί να αντέξει μια συμφορά, γίνεται δούλος.


16 likes
Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

(αναφερόμενος στον Αλκιβιάδη)


11 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Μένανδρος

 Ευριπίδης

 Όμηρος

 Αισχύλος

 Σοφοκλής

 Ησίοδος

 Αριστοφάνης

 Θέογνις

 Πίνδαρος

 Σιμωνίδης ο Κείος

 Θεόκριτος

 Φωκυλίδης

 Επίχαρμος

 Αντιφάνης

 Παλλαδάς

 Αρχίλοχος

 Αγάθων

 Αλκαίος

 Καλλίμαχος

 Δίφιλος

 Ανακρέων

 Βακχυλίδης

 Χορίλος

 Φιλήμων

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou