γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Θαλής ο Μιλήσιος

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Θαλής ο Μιλήσιος βιογραφικόΈνας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Η ιστορία της φιλοσοφίας τον θεωρεί ως τον πρώτο -χρονολογικά- φιλόσοφο. Ανακάλυψε τις τροπές (ηλιοστάσια), το ετερόφωτο της Σελήνης, καθώς και τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, από τις ελκτικές ιδιότητες του ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου (κεχριμπάρι). Ο Θαλής είναι γνωστός και για την επιτυχημένη πρόβλεψη της ηλιακής έκλειψης του 585 π.Χ.
Πίστευε πως ο κόσμος είναι γεμάτος θεούς («πάντα πλήρη θεών είναι») και ότι η ψυχή είναι κάτι το κινητικό (κινητικόν τι). Πρόκειται ουσιαστικά για μια αρχαϊκή διατύπωση της θεωρίας του υλοζωισμού, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος είναι ζωντανός και έμψυχος, γεγονός που πιστοποιείται από την κινητικότητά του.

Αριθμός Αφορισμών: 22Αναγνώσεις: 67,861

Αρχαία Γνωμικά

Δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι.

μτφρ: το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους


146 likes
Κάλλιστον κόσμος, ποίημα γαρ θεού.


108 likes
Τον βίον μη, τω χρόνω βραχύν όντα, πράγμασιν κακοίς μακρόν ποιείν.

μτφρ: Τη ζωή [σου], μιας και είναι σύντομη, μην την κάνεις [να φαίνεται] μακριά με κακά πράγματα


100 likes
Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει

μτφρ: ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.


58 likes
Τις ευδαίμων; Ο το μεν σώμα υγιής, την δε ψυχήν εύπορος, την δε φύσιν ευπαίδευτος.


51 likes
Τι ήδιστον; το επιτυγχάνειν.


46 likes
Πρεσβύτατον των όντων Θεός, αγέννητον γαρ και μήτε αρχήν έχον, μήτε τελετήν.


46 likes
«Ουδέν» έφη «τον θάνατον διαφέρειν του ζην». «Συ ούν,» έφη τις, «διά τι ουκ αποθνήσκεις;»
«ότι,» έφη, «ουδέν διαφέρει.»


46 likes
Ουδέν ανεπίληπτον, αλλ’ έχει πάντα διαμαρτίας και αγνοίας.

μτφρ: τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις


44 likes
Σοφώτατον χρόνος· ανευρίσκει γαρ πάντα.


43 likes
Κακά εν οίκω κρύπτε.


39 likes
Ζηλωτός όστις ηυτύχησεν εις τέκνα


36 likes
Εάν τοις άλλοις επιτιμώμεν, αυτοί μη δρώμεν


36 likes
Τι κοινότατον; Ελπίς. Και γαρ οις άλλο μηδέν, αύτη παρέστη.

μτφρ: τι είναι το πιο συνηθισμένο; Η ελπίδα. Ακόμα και όλα έχουν χαθεί, αυτή μένει


34 likes
Ουδέν τον θάνατον διαφέρει του ζήν.


33 likes
Ισχυρότατον ανάγκη· κρατεί γαρ πάντων.


18 likes
Δει τα μεν εικότα λέγειν, τα δ’ αμήχανα σιωπάν.

μτφρ: πρέπει να μιλάει κανείς για τα φυσιολογικά πράγματα και για τα απίθαν ανα σιωπά


17 likes
Δει τοις μεν εχθροίς και περί των πιστών απιστείν, τοις δε φίλοις και τα άπιστα πιστεύειν.


16 likes
Τον πυθόμενον τι πρότερον γεγόνοι, νυξ η ημέρα, «η νυξ,» έφη, «μιᾷ ημέρα πρότερον.»


14 likes

Αφορισμοί

Για τρία πράγματα ευχαριστώ την τύχη: πρώτα γιατί γεννήθηκα άνθρωπος και όχι θηρίο, δεύτερο γιατί γεννήθηκα άνδρας και όχι γυναίκα και τρίτο γιατί γεννήθηκα Έλλην και όχι βάρβαρος.


327 likes
Άριστη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες.


151 likes

Παραδοξολογίες

Μέγιστον τόπος. Άπαντα γαρ χωρεί.


  30 likes
  
  Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
  Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


  Τα δικά σας σχόλια


  comments powered by Disqus


  Google  Παρόμοιες πηγές

   Αριστοτέλης

   Πλάτων

   Ηράκλειτος

   Σόλων

   Δημόκριτος

   Σωκράτης

   Θαλής ο Μιλήσιος

   Επίκτητος

   Επίκουρος

   Βίας ο Πριηνεύς

   Διογένης

   Πιττακός

   Πυθαγόρας

   Αντισθένης

   Χίλων

   Περίανδρος

   Κλεόβουλος

   Αναξαγόρας

   Ανάχαρσις

   Βίων Βορυσθενίτης

   Αρίστιππος

   Ξενοφάνης

   Ζήνων ο Κιτιεύς

   Θεόφραστος

   Διαγόρας ο Μήλιος

  Υποστήριξη

   
  Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
  To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
  Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

  2008-2017: Manolis Papathanassiou