γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Μένανδρος

Μένανδρος ( 4ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής)
Μένανδρος Αθηναίος κωμωδιογράφος, αριστοτέχνης του είδους Νέα Αττική Κωμωδία που περιέγραφε καθημερινούς ανθρώπους σε συνηθισμένες καταστάσεις, σε αντίθεση με την Παλιά Κωμωδία που είχε πολιτικό ή φανταστικό περιεχόμενο.
Έγραψε περί τις 100 κωμωδίες. Το έργο του επηρέασε τους μεταγενέστερους Ρωμαίους συγγραφείς (Πλαύτος, Τάκιτος) αλλά και την κωμωδία στη Δύση (μετά την Αναγέννηση βέβαια). To κύρος του τελευταία έχει ενισχυθεί μετά από νέες ανακαλύψεις θραυσμάτων από τα έργα του στους Οξυρρύγχειους παπύρους.
Στον Μένανδρο αποδίδεται και η ανθολόγηση γνωμικών «Μενάνδρου γνώμαι μονόστιχοι», η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες σαν διδακτικό βιβλίο και από όπου προέρχονται τα περισσότερα γνωμικά αυτής της σελίδας.. Ένα του έργο σώζεται ολόκληρο, "ο Δύσκολος", ενώ σχεδόν ολόκληρα σώζονται οι "Επιτρέποντες", η "Σαμία" και η "Περικειρομένη".

Αριθμός Αφορισμών: 154Αναγνώσεις: 119,166
Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.

άρεσε σε 443
Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού.

άρεσε σε 367
Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.

μτφρ: τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων

άρεσε σε 212
Η γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει.

άρεσε σε 176
Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.

μτφρ: η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει

άρεσε σε 167
Κρίνει φίλους ο καιρός, ως χρυσόν το πυρ.

άρεσε σε 138
Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.

άρεσε σε 134
Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.

μτφρ: αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες

άρεσε σε 127
Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή.

άρεσε σε 125
Βιοί γαρ ουδείς ον προαιρείται βίον.

μτφρ: κανένας δεν ζει τη ζωή που διαλέγει να ζήσει

άρεσε σε 113
Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί.

άρεσε σε 110
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.

μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας κακός χαρακτήρας

άρεσε σε 110
Ζώμεν γαρ ού ως θέλομεν, αλλ’ ως δυνάμεθα.

άρεσε σε 109
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.

ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.

άρεσε σε 107
Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.

μτφρ: η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή [ενός άντρα]

άρεσε σε 107
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.

μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή

άρεσε σε 106
Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.

μτφρ: σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι

άρεσε σε 101
Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.

άρεσε σε 98
Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά.

άρεσε σε 93
Ή μη γάμει το σύνολον ή γαμών κράτει.

άρεσε σε 89
Τίμα το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον.

άρεσε σε 88
Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.

άρεσε σε 82
Ο κύβος ερρίφθη.

άρεσε σε 79
Ανήρ δ’ άβουλος ηδοναίς θηρεύεται.

μτφρ: ο άνθρωπος χωρίς θέληση πιάνεται με [όπλο] τις ηδονές

άρεσε σε 77
Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ’ έση.

άρεσε σε 76
Γέρων εραστής, εσχάτη κακή τύχη.

άρεσε σε 72
Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.

άρεσε σε 68
Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.

μτφρ: να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις

άρεσε σε 66
Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.

άρεσε σε 64
Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον.

μτφρ: μια αταίριαστη κουβέντα μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή

άρεσε σε 61
Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί.

μτφρ: κάποιος που κοκκινίζει [από ντροπή] μου φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος

άρεσε σε 61
Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.

μτφρ: ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού

άρεσε σε 58
Αδύνατον τ' αληθές λαθείν.

μτφρ: αδύνατο να κρυφτεί η αλήθεια

άρεσε σε 56
Μέμνησο νέος ων, ως γέρων έση ποτέ.

μτφρ: να θυμάσαι όταν είσαι νέος ότι και συ θα γίνεις γέρος

άρεσε σε 54
Εάν δ’ έχωμεν χρήμαθ’, έξομεν φίλους

μτφρ:αν έχουμε λεφτά, θα έχουμε και φίλους

άρεσε σε 53
Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον.

μτφρ: Προτιμώ μια σταλαγματιά τύχης, παρά ένα πιθάρι μυαλά

άρεσε σε 53
Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.

μτφρ: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς

άρεσε σε 53
Ον γαρ οι Θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος.

άρεσε σε 47
Στρέφει δε πάντα τα εν βίω μικρά τύχη.

μτφρ: Όλα τα αλλάζει στη ζωή λίγη τύχη

άρεσε σε 46
Λύπης ιατρός εστίν ανθρώποις λόγος.

άρεσε σε 46
Βακτήρια εστί παιδεία βίου.

μτφρ: Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής

άρεσε σε 44
Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.

άρεσε σε 44
Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος.

μτφρ: η ζωή που φοβάται τη ζωή δεν είναι ζωή

άρεσε σε 43
Τούτ᾽ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνον.

μτφρ: αυτή είναι η ζωή, να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου

άρεσε σε 43
Γάμει δε μη την προίκα αλλά την γυναίκα.

άρεσε σε 42
Πάντων των αναγκαίων κακών ιατρός χρόνος εστίν.

άρεσε σε 40
Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.

μτφρ: μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια

άρεσε σε 40
Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.

μτφρ: δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης

άρεσε σε 39
Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.

μτφρ: αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.

άρεσε σε 38
Εν τοίς κακοίσι τους φίλους ευεργέτει.

μτφρ: να ευεργετείς τους φίλους όταν τους συμβαίνει κάτι κακό

άρεσε σε 38
Γυναικός εσθλής εστι σώζειν οικίαν.

μτφρ: καθήκον της καλής γυναίκας είναι να σώζει το σπίτι της

άρεσε σε 38
Βούλου δ’ αρέσκειν πάσι, μη σαυτώ μόνον.

μτφρ: να επιδιώκεις να είσαι αρεστός σε όλους, όχι μόνο στον εαυτό σου

άρεσε σε 37
Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος.

άρεσε σε 37
Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.

άρεσε σε 36
Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος.

μτφρ: αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του

άρεσε σε 36
Θεού σέβου και πάντα πράξεις ενθέως.

άρεσε σε 36
Βίον καλόν ζης αν γυναίκα μη έχεις.

άρεσε σε 34
Γυνή το σύνολόν εστι δαπανηρόν φύσει.

μτφρ: στο σύνολό τους οι γυναίκες είναι εκ φύσεως σπάταλες

άρεσε σε 32
Χρυσός και γυνή τους φίλους εχθρούς ποιεί.

άρεσε σε 32
Αθάνατον οργήν μη φύλαττε, θνητός ων.

άρεσε σε 31
Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.

άρεσε σε 31
Ισχυρόν όχλος εστίν, ουκ έχει δε νουν.

άρεσε σε 31
Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται οι βροτοί.

μτφρ: με την έλλειψη θέλησης πολλά ζημιώνονται οι θνητοί

άρεσε σε 31
Γέλως άκαιρος κλαυθμάτων παραίτιος.

μτφρ: το γέλιο σε ακατάλληλη στιγμή, γίνεται αιτία για κλάματα

άρεσε σε 31
Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.

μτφρ: τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά

άρεσε σε 31
Άπαξ γαρ εξουσία, ισχύν λαβούσα, ουδέν του οικείου συμφέροντος κρίνει λυσιτελέστερον.

άρεσε σε 31
Όμοια πόρνη δάκρυα και ρήτωρ έχει.

άρεσε σε 31
Μετά την δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.

μτφρ: μετά τη δωρεά, η χάρη ξεχνιέται πολύ γρήγορα

άρεσε σε 30
Θεών όνειδος τους κακούς ευδαιμονείν.

μτφρ: είναι ντροπή (όνειδος) για τους θεούς να καλοπερνούν οι κακοί

άρεσε σε 30
Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.

άρεσε σε 29
Βουλόμεθα πλουτείν πάντες αλλ’ ου δυνάμεθα.

μτφρ: όλοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε

άρεσε σε 28
Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.

μτφρ: Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει

άρεσε σε 28
Διά πενίαν μηδενός καταφρόνει.

μτφρ: να μην περιφρονείς κανέναν για τη φτώχεια του

άρεσε σε 28
Αεί κράτιστον εστί τα αληθή λέγειν εν παντί καιρώ

άρεσε σε 27
Λίαν φιλών σεαυτόν ουχ έξεις φίλον.

μτφρ: αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα ‘χεις φίλους

άρεσε σε 27
Η γλώσσα πολλούς εις όλεθρον ήγαγεν.

άρεσε σε 26
Κενής δε δόξης ουδέν αθλιώτερον.

μτφρ: δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από την κενοδοξία

άρεσε σε 26
Μήτηρ απάντων γαία και κοινή τροφός.

άρεσε σε 26
Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού.

μτφρ: αν δεχτείς μια χάρη, να τη θυμάσαι και αν δώσεις, ξέχασέ την.

άρεσε σε 26
Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος.

άρεσε σε 25
Ανήρ πονηρός δράσσεται πράον λόγον. Έχει γαρ αυτός τους λόγους ώσπερ δόλους.

(δόλοι=δολώματα)

άρεσε σε 25
Δειλού γαρ αντρός δειλά και φρονήματα.

άρεσε σε 24
Φασί κακίστους οι πονηροί τους καλούς.

μτφρ: οι πονηροί κατηγορούν τους καλούς ότι είναι κάκιστοι

άρεσε σε 24
Λέοντι κρείττον ή γυναικί συμβιούν.

μτφρ: καλύτερα να ζεις με λιοντάρι παρά με γυναίκα

άρεσε σε 24
Γυνή γυναικός πώποτ’ ουδέν διαφέρει.

μτφρ: γυναίκα από γυναίκα δεν διαφέρει σε τίποτα

άρεσε σε 24
Καλόν φέρουσι καρπόν οι σεμνοί τρόποι.

άρεσε σε 23
Δίκαια δράσας, συμμάχους έξεις θεούς.

μτφρ: αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις συμμάχους τους θεούς

άρεσε σε 23
Εξ ηδονής γαρ φύεται το δυστυχείν.

άρεσε σε 23
Βέβαιος ίσθι και βεβαίοις χρώ φίλοις.

(βέβαιος=σταθερός)

άρεσε σε 23
Θεός συνεργός, πάντα ποιεί ραδίως.

μτφρ: όταν ο θεός βοηθάει, όλα τα κάνει εύκολα

άρεσε σε 22
Ανδρών δε φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε.

άρεσε σε 22
Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.

μτφρ: προσπάθησε να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τη δυσμένεια της τύχης

άρεσε σε 22
Η κοιλία και πολλά χωρεί κωλίγα.

άρεσε σε 22
Διά τας γυναίκας πάντα τα κακά γίγνεται.

άρεσε σε 22
Ως μέγα το μικρόν εστιν εν καιρώ δοθέν.

μτφρ: πόσο μεγάλο είναι και το πιο μικρό που δόθηκε στην ώρα του

άρεσε σε 22
Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος.

άρεσε σε 21
Χειρ χείρα νίπτει.

άρεσε σε 21
Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.

άρεσε σε 21
Γυνή δε κολακεύει σε του λαβείν χάριν.

άρεσε σε 21
Οξύς θεών οφθαλμός ες το πανθ’ οράν.

μτφρ: είναι κοφτερό το μάτι των θεών στο να τα βλέπουν όλα

άρεσε σε 21
Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος.

άρεσε σε 21
Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.

μτφρ: αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς

άρεσε σε 20
Ή μη ποίει το κρυπτόν ή μόνος ποίει.

άρεσε σε 20
Ο συκοφάντης εστί τοις πέλας λύκος.

μτφρ: ο συκοφάντης είναι λύκος για τους γύρω του

άρεσε σε 20
Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα.

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια

άρεσε σε 19
Ραθυμία τα πολλ’ ελαττούσθαι ποιεί.

μτφρ: η τεμπελιά κάνει να λιγοστεύουν τα πολλά

άρεσε σε 19
Γέλως άκαιρος εν βροτοίς δεινόν κακόν.

μτφρ: το άκαιρο γέλιο είναι μεγάλο κακό για τους θνητούς

άρεσε σε 18
Υπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον.

άρεσε σε 18
Εκ των γυναικών όλλυται κόσμος άπας.

άρεσε σε 18
Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα.

μτφρ: αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ’ ακούς μήτε να τα βλέπεις.

άρεσε σε 17
Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.

άρεσε σε 17
Ευχής δικαίας ουκ ανήκοοος θεός.

άρεσε σε 17
Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει.

άρεσε σε 17
Θησαυρός εστι των κακών κακή γυνή.

μτφρ: η κακιά γυναίκα είναι αποθήκη συμφορών

άρεσε σε 17
Αυθαίρετος λύπη ’στιν η τέκνων σπορά.

μτφρ: οικειοθελής λύπη είναι να σπέρνεις παιδιά

άρεσε σε 16
Δυσπαρακολούθητόν τι πράγμ’ εστίν η τύχη.

μτφρ: Την τύχη δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει εύκολα

άρεσε σε 16
Θεώ μάχεσθαι δεινόν εστι και τύχη.

μτφρ: Είναι φοβερό είναι να αντιμάχεται κανείς το θεό και την τύχη

άρεσε σε 15
Η μεσότης εν πάσιν ασφαλέστερον.

άρεσε σε 15
Αρχής απάσης ηγεμών έστω λόγος.

άρεσε σε 14
Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.

μτφρ: κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις

άρεσε σε 14
Λιμώ γαρ ουδέν εστιν αντειπείν έπος.

μτφρ: στην πείνα δεν μπορείς να πεις αντίθετο λόγο

άρεσε σε 13
Ανήρ φρόνιμος ουκ έχει πολλούς λόγους. Το γαρ λαλείν περισσά της αγροικίας.

άρεσε σε 13
Το πολλά τολμάν πόλλ᾽ αμαρτάνειν ποιεί.

μτφρ: αν τολμάς πολλά, κάνεις και πολλά λάθη

άρεσε σε 13
Καιρών μεταβολήν πάντοτε χρη σε σκοπείν.

άρεσε σε 12
Άπαντας αυτών κρείσσονας ανάγκη ποιεί.

μτφρ: όλους η ανάγκη τους κάνει δυνατότερους

άρεσε σε 12
Ουκ έστιν όστις την τύχην ου μέμφεται.

άρεσε σε 11
Τερπνόν κακόν πέφυκεν ανθρώποις γυνή.

άρεσε σε 11
Άπαντα καιρῷ χάριν έχει τρυγώμενα.

μτφρ: όλα όσα αξιοποιούνται στην ώρα τους είναι ωραία

άρεσε σε 11
Ανάπαυσις ύπνος εστί πάντων των κακών.

άρεσε σε 10
Δις προς τον αυτόν αισχρόν προσκρούσαι λίθον.

άρεσε σε 10
Υφ’ ηδονής ο φρόνιμος ουχ αλίσκεται.

άρεσε σε 10
Ως ηδύ το ζην μη φθονούσης της τύχης.

άρεσε σε 9
Αι γαρ σωματικαί απολαύσεις πλείον έχουσι το οδυνηρόν του ηδέος.

άρεσε σε 9
Χαλεπόν θυγάτηρ κτήμα και δυσδιάθετον.

άρεσε σε 9
Ίση λεαίνης και γυναικός ωμότης.

άρεσε σε 9
Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων.

άρεσε σε 8
Πράττων τα σαυτού, μη τα των άλλων σκόπει.

μτφρ: κάνοντας αυτά που έχεις να κάνεις, μη κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι

άρεσε σε 8
Κακόν φυτόν πέφυκε βίω γυνή κακή.

άρεσε σε 7
Βέλτιστε, μη το κέρδος εν πάσι σκόπει.

άρεσε σε 6
Μιμού τα σεμνά, μη κακούς μιμού τρόπους.

άρεσε σε 6
Ά ψέγομεν ημείς, ταύτα μη μιμώμεθα.

άρεσε σε 6
Άκουε πόντων, εκλέγου δ᾽ ά συμφέρει

μτφρ: να τα ακούς όλα, αλλά να διαλέγεις αυτά που σε συμφέρουν

άρεσε σε 6
Μηδέν ανακοινού τη γυναικί χρήσιμον.

άρεσε σε 6
Ταμιείον εστί αρετής η σωφροσύνη.

άρεσε σε 5
Βουλή πονηρά χρηστόν ουκ έχει τέλος.

μτφρ: η πονηρή (ή η κακή) πρόθεση δεν οδηγεί σε καλό

άρεσε σε 5
Έργοις φιλόπονος ίσθι, μη λόγοις μόνον.

άρεσε σε 5
Ου παντελώς δει τοις πονηροίς επιτρέπειν, αλλ’ αντιτάττεσθαι.

μτφρ: να μην υποκύπτουμε εντελώς στους κακούς, αλλά να αντιδρούμε

άρεσε σε 5
Μη σπεύδ’ ά μη δει, μηδ’ ά δει σπεύδειν μένε.

άρεσε σε 5
Η δούσα πάντα και κομίζεται φύσις.

άρεσε σε 4
Βίον πορίζου πάντοθεν πλην εκ κακών.

άρεσε σε 4
Το πολλά πράττειν πολλάς και λύπας έχει.

άρεσε σε 4
Ύπνος τα μικρά του θανάτου μυστήρια.

άρεσε σε 4
Όσοι δεν έχουν δικά τους προσόντα, καταφεύγουν στους ενδόξους προγόνους και παππούδες τους, με άλλα λόγια, σε τάφους και μνήματα.

άρεσε σε 88
Όρκον δε φεύγε και δικαίως και αδίκως.

μτφρ: να αποφεύγεις τους όρκους είτε δίνονται δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα

άρεσε σε 28

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Ευριπίδης

 Όμηρος

 Αισχύλος

 Σοφοκλής

 Ησίοδος

 Αριστοφάνης

 Θέογνις

 Πίνδαρος

 Σιμωνίδης ο Κείος

 Θεόκριτος

 Φωκυλίδης

 Επίχαρμος

 Αντιφάνης

 Παλλαδάς

 Αρχίλοχος

 Αγάθων

 Αλκαίος

 Καλλίμαχος

 Δίφιλος

 Ανακρέων

 Βακχυλίδης

 Χορίλος

 Φιλήμων

 Καρκίνος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2015: Manolis Papathanassiou