γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ηράκλειτος

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ. , Ίων φιλόσοφος
Ο «Σκοτεινός Φιλόσοφος»
Ηράκλειτος βιογραφικόTo αντικείμενο της φιλοσοφίας του είναι ο εσωτερικός ρυθμός, ο Λόγος για τον οποίο κινείται και ρυθμίζεται. Ο Ηράκλειτος είναι ο φιλόσοφος του αιώνιου γίγνεσθαι. Η κίνηση αυτή του γίγνεσθαι εκφράζεται με την συνεχή ροή του ποταμού που ολοένα ανανεώνεται. Μέσα στον Λόγο, ο Ηράκλειτος, δένει ένα μόνο υλικό στοιχείο, το Πυρ. Η ύπαρξη του Πυρός δημιουργεί μαζί με τον Λόγο ένα κόσμο άπειρο, άναρχο, ανώλεθρο, αυτορυθμιζόμενο που μετατρέπεται σε ποικίλες μορφές. Ο κόσμος αυτός είναι η αρμονία των αντιθέσεων. Το καλό και το κακό είναι οι αντίθετες όψεις του ίδιου πράγματος.
Το μοναδικό σύγγραμμα που γνωρίζουμε ότι άφησε ο Ηράκλειτος είναι με τίτλο "Περί φύσεως" και διαιρείται σε τρία μέρη : για το σύμπαν, για την πολιτική και για τη θεολογία. Το έργο αυτό γράφτηκε με ασάφεια για να γίνει κατανοητό μόνο από ικανούς ανθρώπους και αφιερώθηκε στο ιερό της Εφέσιας Αρτέμιδος, σύμβολο ελληνικού και ανατολικού πολιτισμού. Όταν ο Σωκράτης διάβασε το έργο του Ηράκλειτου είπε "αυτά που κατάλαβα είναι σπουδαία, νομίζω όμως ότι είναι εξίσου σπουδαία και αυτά που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ωστόσο χρειάζεται να είσαι ένας δεινός κολυμβητής σαν αυτούς από τη Δήλο για να μην πνιγείς μέσα στο βιβλίο του"

Αριθμός Αφορισμών: 51Αναγνώσεις: 155,496

Αρχαία Γνωμικά

Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.


607 likes
Ήθος ανθρώπω δαίμων.

απόδοση: ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το πεπρωμένο του


371 likes
Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει.

μτφρ: αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις.


352 likes
Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε, τους δε ελευθέρους.


288 likes
Κόσμον τονδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ' ην αεί και έστιν και έστε πύρ αείζωον.


235 likes
Αγαθόν και κακόν ταυτόν.


179 likes
Οδός άνω και κάτω μία.

ερμηνεία: Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω


177 likes
Βλαξ άνθρωπος επί παντί λόγω επτοήσθαι φιλεί.

μτφρ: ο βλάκας θέλει να πτοείται με το παραμικρό


176 likes
Ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ.

μτφρ: δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι


171 likes
Είς εμοί μύριοι, εάν άριστος εί.


139 likes
Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.

μτφρ: σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.


130 likes
Απόντι μη μάχου.

μτφρ: μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών


125 likes
Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.

μτφρ: τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό


118 likes
Εδιζησάμην εμεωυτόν.

μτφρ: αναζήτησα τον εαυτό μου


110 likes
Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.


97 likes
Ο δε γε Ηράκλειτος έλεγε την οίησιν προκοπής εγκοπήν.

μτφρ: η έπαρση είναι εμπόδιο της προκοπής


96 likes
Μη λάλει προς ηδονήν.

μτφρ: να μη μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυτό σε ευχαριστεί


93 likes
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.


83 likes
Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα.

μτφρ: οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια.


81 likes
Χρόνος παις εστι παίζων πεττεύων. Παιδός η βασιλεία.


77 likes
Μεταβάλλον αναπαύεται

ερμηνεία. Στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγματα ανάπαυση


76 likes
Τα ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν αυαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται.

μτφρ: τα ψυχρά θερμαίνονται, το θερμό ψύχεται, το υγρό ξεραίνεται, το στεγνό δροσίζεται.


75 likes
Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.


75 likes
Κρύπτειν αμαθίην κρέσσον, ή ες το μέσον φέρειν.

μτφρ: καλύτερα να κρύβεις την αμάθειά σου παρά να την φανερώνεις


75 likes
Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.

μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν]


74 likes
Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι, των δε κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον αποστρέφεσθαι.


73 likes
Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει.


70 likes
Εστιν ειμαρμένα πάντα.


64 likes
Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε άποτον και ολέθριον.


57 likes
Πολυμαθίη-κακοτεχνίη.


53 likes
Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα.

μτφρ: να μην ασχολούμαστε επιπόλαι με τα μεγάλα ζητήματα


52 likes
Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν.

μτφρ: Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε σκουπίδια παρά χρυσό.


45 likes
Μάχεσθαι χρη τον δήμον υπέρ του νόμου ώσπερ τείχους.


44 likes
Λιμός κόρον εποίησε, κάματος ανάπαυσιν.


41 likes
Ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδ’ επείν.

μτφρ: μην ξέροντας να ακούν δεν ξέρουν και να μιλούν


35 likes
Ο ήλιος, καθάπερ ο Ηράκλειτος φησι, νέος εφ’ ημέρη εστίν.

μτφρ: ο ήλιος, όπως λέει και ο Ηράκλειτος, κάθε μέρα είναι καινούργιος


25 likes
Αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον, τον δε εκείνων βίον τεθνεώτες.

μτφρ: οι αθάνατοι είναι θνητοί, οι θνητοί είναι αθάνατοι που ζουν το θάνατο εκείνων ενώ πεθαίνουν τη ζωή εκείνων


25 likes
Θάνατός εστιν οκόσα εγερθέντες ορέομεν, οκόσα δε εύδοντες ύπνος.

μτφρ: Θάνατος είναι όσα βλέπουμε ξύπνιοι, ενώ όσα [βλέπουμε] κοιμισμένοι [είναι] ύπνος


24 likes
Ύβριν χρη σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊήν.

μτφρ: προτιμότερο να σβήνεις την υπεροψία παρά την πυρκαγιά


20 likes
Αρηϊφάτους θεοί τιμώσι και άνθρωποι.

αρηϊφάτους=αυτούς που έφαγε ο Άρης (δηλ. ο πόλεμος)


18 likes
Οφθαλμοί γαρ των ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες.


18 likes
Αγχιβασίην

πιθανότερη μετάφραση: προσέγγιση αμφισβητώντας


16 likes
Και ο κυκεών διίσταται μη κινούμενος.

μτφρ: ακόμα και ο χυλός κόβει όταν δεν ανακατεύεται


12 likes
Αι ψυχαί οσμώνται καθ΄ Άιδην.

μτφρ: οι ψυχές στον Άδη μυρίζουν


10 likes
Τιμαί θεούς και ανθρώπους καταδουλούνται.


9 likes
Περί μεγέθους ηλίου: εύρος ποδός ανθρωπείου.


8 likes
Νέκυες κοπρίων εκβλητότεροι.

μτφρ: οι νεκροί είναι πιο άχρηστοι από την κοπριά


4 likes
Χαλεπώτερον ηδονῇ μάχεσθαι ή θυμῷ.

μτφρ: Είναι πιο δύσκολο να αντιστέκεσαι στην ηδονή παρά στο θυμό.


2 likes
Ηδονήν, μέγιστον κακού δέλεαρ.


2 likes
Ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος, λιμός.

μτφρ: Ο θεός είναι ημέρα νύχτα, χειμώνας καλοκαίρι, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός.


1 likes

Αφορισμοί

Το πρωί είναι το ξεκίνημα της νύχτας. Η γέννηση είναι το ξεκίνημα του θανάτου


216 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou