γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Αριστοτέλης

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Αριστοτέλης βιογραφικόΑπό τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Θεωρείται πάντα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας.
Από το τεράστιο έργο του (400 βιβλία, κυρίως σε μορφή διαλόγων) τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα.

Αριθμός Αφορισμών: 82Αναγνώσεις: 270,666

Αρχαία Γνωμικά

Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ.


1004 likes
Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.

μτφρ: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.


738 likes
Τα αγαθά κόποις κτώνται.


543 likes
Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι.


386 likes
Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν.

μτφρ: η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση [και όχι τυχαία ή κατά λάθος]


331 likes
Ερωτηθείς τι έστιν ελπίς, « Εγρηγορότος», είπεν, «ενύπνιον. »

μτφρ: Όταν ρωτήθηκε τι είναι ελπίδα; «Το όνειρο ενός ξύπνιου», είπε

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


315 likes
Ελεύθερον διατελεί και βέλτιστα πολιτευόμενον και δυνάμενον άρχειν πάντων, μιας τυγχάνον πολιτείας.

μτφρ: [το Ελληνικό γένος] ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα μπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά ενωμένο


285 likes
Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην.


271 likes
Η πενία πολλών εστιν ενδεής, η δ’ απληστία πάντων.

μτφρ: η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων


223 likes
Έξις δευτέρα φύσις.


209 likes
Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.


204 likes
Απεκρίθη εκ παλαιοτέρου του βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν εόν και δεξιώτερον και ευηθείης ηλιθίου απηλλαγμένον μάλλον.

μτφρ: Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο από την ηλιθιότητα


195 likes
Ακούσας υπό τινος λοιδορείσθαι, «Απόντα με,» έφη, «και μαστιγούτω.»

μτφρ: όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


191 likes
Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βουλευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά το δικαστήριον, η βουλή και ο δήμος.


182 likes
Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.

μτφρ: περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες


178 likes
Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.

(η πρώτη φράση από το «Μετά τα Φυσικά»)


171 likes
Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.


161 likes
Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.

μτφρ: σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο


153 likes
Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.

μτφρ: Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται


152 likes
Το άρχειν ήδιστον.

μτφρ: το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση


145 likes
Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.

μτφρ: η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή


132 likes
Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις γεγονόσι.

μτφρ: τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει

—  Ηθικά Νικομάχεια


127 likes
Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί


119 likes
Ουδέν άτακτον των φύσει.

μτφρ: τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη


118 likes
Έστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.


112 likes
Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατον αδεής.

μτφρ: ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο


111 likes
Τας ουσίας αι μικραί δαπάναι δαπανώσι.

μτφρ: τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν


106 likes
Ο δε ψευδής λόγος γίνεται παρά το πρώτον ψεύδος.


99 likes
Ερωτηθεὶς τι ποτ' αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «Το ανεπιτάκτως ποιείν ά τινες διά τον από των νόμων φόβον ποιούσιν.»

απόδοση:Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους.

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


96 likes
Ο πολίτης ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής.

μτφρ: το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας


95 likes
Άνευ αιτίου ουδέν εστιν.

—  Ρητορική


94 likes
Όλως το πλουτείν εστιν εν τω χρήσθαι και ουχί εν τω κεκτήσθαι.


92 likes
Οι βάρβαροι δουλικώτεροι τα ήθη φύσει των Ελλήνων.

μτφρ: οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες


88 likes
Αδύνατον τον μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.


85 likes
Γυνή ανδρός φθονερώτερον και μεμψιμοιρότερον.


82 likes
Το νυν εστι μεσότης τις.


79 likes
Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι.

μτφρ: πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα


78 likes
Το θήλυ έχει το βουλητικόν αλλ' άκυρον.

μτφρ: η γυναίκα θέλει αλλά δεν μπορεί


78 likes
Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.


70 likes
Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί.


68 likes
Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην.


64 likes
Άπας ό βίος των ανθρώπων φύσει και νόμοις διοικείται.


61 likes
Νέος δ’ έμπειρος ουκ έστιν, πλήθος γαρ χρόνου ποιεί την εμπειρίαν.


59 likes
Ανοήτου ευδαίμονος ήθος πλούτου εστί.


58 likes
Ουδείς γαρ ον φοβείται φιλεί.

μτφρ: κανένας δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται

—  Ρητορική 2


57 likes
Η φύσις ουδέν ποιεί άλματα.


52 likes
Πόλις εστί κοινωνία πολιτών πολιτείας.

απόδοση: η πόλη(το κράτος) είναι η ένωση των πολιτών με βάση το πολίτευμα


51 likes
Καματηρόν το άρχειν.

μτφρ: κουραστικό να διοικείς


47 likes
Το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, και το μεν άρχον το δ' αρχόμενον.

—  Πολιτικά Α’


47 likes
Πολλαί μεταβολαί γίνονται και παντοίαι τύχαι κατά τον βίον.


46 likes
Τα φυτά των ζώων ένεκέν εστι και τα ζώα των ανθρώπων χάριν.


44 likes
Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.


41 likes
Περί ουδέν των ανθρωπίνων έργων υπάρχει βεβαιότης.


37 likes
Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.


35 likes
Παιδία και θηρία διώκει τας ηδονάς.

—  Ηθικά Νικομάχεια


24 likes
Τέλος πάσης ενεργείας εστί το κατά την έξιν.


22 likes
Αι παροιμίαι παλαιάς εισίν φιλοσοφίας εγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα.


18 likes
Όστις περί τραγωδίας οίδε, οίδε και περί επών.

μτφρ: όποιος ξέρει [να συνθέτει] τραγωδία, ξέρει και έπη

—  Περί Ποιητικής


16 likes
Μεταβολή δε πάντων γλυκύ.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα, η αλλαγή είναι γλυκιά


8 likes
Ου γαρ δειν επιτάττεσθαι τον σοφόν αλλ’ επιτάττειν, και ου τούτον ετέρω πείθεσθαι αλλά τούτω τον ήττον σοφόν.

μτφρ: Ο σοφός δεν πρέπει να δέχεται εντολές αλλά να διατάζει, και όχι αυτός να υπακούει σε άλλους αλλά σε αυτόν να υπακούν οι λιγότερο σοφοί.


7 likes
Τας δ’ αρετάς λαμβάνομεν ενεργήσαντες πρότερον, ώσπερ και επί των άλλων τεχνών.

—  Ηθ. Νικομαχεια Β’,1.4


6 likes
Ευφυούς η ποιητική εστιν ή μανικού.

μτφρ: η ποίηση είναι για τους ευφυείς ή για τους τρελούς.


5 likes
Φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου, η δ᾽ ιστορία τα καθ᾽ έκαστον λέγει.

μτφρ: Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική και πιο σπουδαία από την ιστορία, επειδή η ποίηση μιλάει περισσότερο για το όλον ενώ η ιστορία για το συγκεκριμένο.


4 likes
Εν πάσι γαρ τοις φυσικοίς ενεστί τι θαυμαστόν.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα στη φύση υπάρχει κάτι άξιο θαυμασμού.


3 likes

Αφορισμοί

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.


521 likes
Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο. Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.


356 likes
Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός.

(σ.σ: ή και τα δύο)


348 likes
Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.


209 likes
Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.


204 likes
Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί.


202 likes
Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό, διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους


197 likes
Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες, αλλά να είναι έτοιμος να κάνει το καλό στους άλλους.


166 likes
Συνήθως, την ισχυρότερη μνήμη την έχουν εκείνοι που είναι αργοί στην αντίληψη.


162 likes
Είμαστε όλοι φίλοι των ευτυχούντων, ενώ των δυστυχούντων δεν είναι φίλος ούτε ο πατέρας.


161 likes
Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.


121 likes
Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει.


114 likes
Κάθε εργασία επί πληρωμή αποσπά και φθείρει το μυαλό.


107 likes
Κάλλιο τρελός με όλους παρά συνετός και μόνος.


86 likes
Η οικογένεια είναι η ένωση που καθιερώθηκε από τη φύση για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του ανθρώπου.


75 likes
Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του


71 likes
Είναι ανάρμοστο για ένα νέο άνθρωπο να χρησιμοποιεί αφορισμούς.


63 likes
Ποιος είναι πολίτης; Πολίτης είναι αυτός που είναι ικανός να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί.


51 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou