γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Θουκυδίδης

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ. , Αθηναίος ιστορικός
Ο συγγραφέας της ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου
Θουκυδίδης βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 31Αναγνώσεις: 69,945

Αρχαία Γνωμικά

Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.

μτφρ: ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)


424 likes
Οι καιροί ου μενετοί.

απόδοση: οι καιροί [οι ευκαιρίες] δεν περιμένουν


338 likes
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)


301 likes
Ανδρών επιφανών πάσα η γη τάφος.

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)


237 likes
Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.

μτφρ: η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς


201 likes
Δύο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

μτφρ: δυο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή


185 likes
Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν.


180 likes
Ησυχίαν είχεν ο Δήμος και αντέλεγε ουδείς, δεδιώς και ορών ότι πολύ το ξυνεστηκός.

μτφρ: ο λαός σώπαινε, και κανείς δεν μιλούσε, γιατί ήταν φοβισμένος και έβλεπε πως οι συνωμότες ήταν πολλοί.


118 likes
Το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα.

μτφρ: Η σύνεση είναι το πρόσχημα του άνανδρου


109 likes
Άνδρες πόλις και ού τείχη, ουδέ νήες ανδρών κεναί.

μτφρ: η πόλη [και η δύναμή της] είναι οι άντρες και όχι τα τείχη ούτε τα άδεια πλοία


99 likes
Αμαθία μεν θράσος, λογισμός δε όκνον φέρει.


86 likes
Αδικούμενοι οι άνθρωποι μάλλον οργίζονται ή βιαζόμενοι.

μτφρ: οι άνθρωποι περισσότερο οργίζονται όταν τους αδικούν παρά όταν ασκείται βία επάνω τους


83 likes
Το εναντιούμενον τω δυναστεύοντι δήμος ωνόμασται.

μτφρ: αυτό που εναντιώνεται στο δυνάστη λέγεται λαός


74 likes
Και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες.

μτφρ: [Οι Αθηναίοι είναι] τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους, ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και αισιόδοξοι στις δυσκολίες.


68 likes
Τι αυτό δίκαιον και ξύμφορον ουχ ευρίσκεται δυνατόν όν.

απόδοση: το δίκαιο και το συμφέρον δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο πράγμα


62 likes
Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.

απόδοση: το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται


60 likes
Εφήμερα σώματα και χρήματα.


45 likes
Αιδώς σωφροσύνης πλείστον μετέχει.

μτφρ: η ντροπή είναι σημαντικό στοιχείο της σωφροσύνης


45 likes
Μη φεύγειν τους πόνους ή μηδέ τα τιμάς διώκειν.

μτφρ: μην αποφεύγεις τους κόπους [αλλιώς] να μην κυνηγάς ούτε αξιώματα


45 likes
Αίσχιον δε έχοντας αφαιρεθήναι ή κτωμένους ατυχήσαι.

μτφρ: Είναι πολύ μεγαλύτερη ντροπή να χάσει κανείς κάτι αυτά που έχει από το να αποτύχει να το αποκτήσει


41 likes
Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις


41 likes
Μέχρι τούδε ανεκτοί οι έπαινοι εισι περί ετέρων λεγόμενοι, εξ όσων αν και αυτών έκαστος οίηται ικανός είναι δράσαι τι ων ήκουσε.

μτφρ: Οι έπαινοι για άλλους είναι ανεκτοί μέχρι του σημείου που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι από αυτά που ακούσαμε


32 likes
Επιθυμίᾳ μεν ελάχιστα κατορθούνται, προνοίᾳ δε πλείστα.


32 likes
Ο δε πόλεμος... βίαιος διδάσκαλος.

(«Ιστορίαι», 3.82.2)


31 likes
Φόβος μνήμην εκπλήσσει, τέχνη δε άνευ άλκης ουδέν ωφελεί.

μτφρ: ο φόβος ακυρώνει τη μνήμη (την εμπειρία), και η τέχνη (γνώση) χωρίς θάρρος δεν ωφελεί σε τίποτα


20 likes
Και δια το ανώμαλον της γης, και την έποψιν της ναυμαχίας ανώμαλον ηναγκάζοντο έχειν.

μτφρ: λόγω της ανωμαλίας του εδάφους δεν είχαν ομοιόμορφη άποψη της ναυμαχίας

(κατά την εκστρατεία στη Σικελία, όπου κάθε Αθηναίος σχημάτισε τη δική του γνώμη για την έκβαση της ναυμαχίας ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόταν)


18 likes
Μακαρίσαντες υμών το απειρόκακον ού ζηλούμεν το άφρον.

μτφρ: Μακαρίσαμε την αγαθότητά [ή αθωότητα] σου αλλά δεν ζηλεύουμε τη χαζομάρα σου.


2 likes
Πάντα γαρ πέφυκε και ελασσούσθαι.

μτφρ: όλα εκ φύσεως μειώνονται [ή φθείρονται, χειροτερεύοτν]


1 likes

Αφορισμοί

Δεν θεωρούμε ντροπή την φτώχεια. Ντροπή είναι να μην την αποφεύγει κανείς δουλεύοντας.

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)


97 likes
Η ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων.


94 likes
Ο άνθρωπος από τη φύση του συμπεριφέρεται με ξιπασιά απέναντι σ’ αυτούς που τον κολακεύουν και με σεβασμό προς εκείνους που δεν υποκλίνονται.


91 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Samuel Johnson

 Θουκυδίδης

 E. Gibbon (Γίβων)

 Will Durant

 Howard Zinn

 Arnold J. Toynbee

 Jules Michelet

 Henry Adams

 Mary Beard

 Daniel Boorstin

 Rupert Hughes

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou