γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Σόλων

Σόλων, 630-560 π.χ. , Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος
Σόλων βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 30Αναγνώσεις: 46,983

Αρχαία Γνωμικά

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

(από τον Ηρόδοτο)


558 likes
Αργία μήτηρ πάσης κακίας.


187 likes
Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.


176 likes
Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει

μτφρ: όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς.


168 likes
Ο αν μη ίδης, μη λέγε. Ειδώς σιγά.

μτφρ: Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, σιώπα.


161 likes
Μηδέν Άγαν.


130 likes
Σόλων ερωτηθείς υπό Περιάνδρου παρά πότον επεί σιωπών ετύγχανε, πότερα δια λόγων σπάνιν ή δια μωρίαν σιωπά· αλλ’ ουδείς αν, είπε, μωρός εν συμποσίω σιωπάν δύναιτο.

μτφρ: ερωτηθείς, ενώ τα πίνανε και δεν μιλούσε, αν σιωπά επειδή δεν έχει τίποτα να πει ή επειδή είναι βλάκας: κανένας βλάκας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε ένα συμπόσιο

(από τον ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ του Ιωάννη Στοβαίου)


113 likes
Φίλους μη ταχύ κτω.

μτφρ: μην κάνεις βιαστικά φίλους


111 likes
Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου.

μτφρ: αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται


70 likes
Τέρμα οράν βιότοιο.

μτφρ: να βλέπεις πάντα (να λαμβάνεις υπόψη) το τέλος της ζωής


64 likes
Απορίαν γαρ δει βοηθείν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν.

μτφρ: Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους αέργους.


51 likes
Ηδονήν φεύγε, ήτις λύπην τίκτει

μτφρ: απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη


50 likes
Το θείον και οι νόμοι, ευ μεν αγόντων, εισίν ωφέλιμοι, κακώς δε αγόντων ουδέν ωφελούσιν.


49 likes
Ισότης στάσιν ου ποιεί.

μτφρ: η ισότητα δεν προκαλεί επανάσταση


48 likes
Τοις σεαυτού πράος ίσθι.

μτφρ: στους δικούς σου ανθρώπους να είσαι πράος


42 likes
Συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα βέλτιστα.


40 likes
  • καλοκαγαθίαν όρκου πιστοτέραν έχε.
  • μη ψεύδου.
  • τα σπουδαία μελέτα.
  • φίλους μη ταχύ κτω· ους δ᾿ αν κτήσῃ μη αποδοκίμαζε.
  • άρχε πρώτον μαθών άρχεσθαι.
  • συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα άριστα.
  • νουν ηγεμόνα ποιού.
  • μη κακοίς ομίλει.
  • θεοὺς τίμα,
  • γονέας αιδού.


39 likes
Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.

μτφρ: Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν»


36 likes
Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν.

μτφρ: στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι


34 likes
Χρῲ τοις Θεοίς.

μτφρ: να χρησιμοποιείς [επικαλείσαι] τους θεούς


33 likes
Ανδρών δ᾿ εκ μεγάλων πόλις όλλυται.

μτφρ: η πόλις καταστρέφεται από τους μεγάλους άντρες


32 likes
Πολλοίσι υποδέξας όλβον ο θεός προρρίζους ανέτρεψε.

μτφρ: πολλούς που τους είχε χαρίσει θεός ευτυχία, τους κατέστρεψε από τη ρίζα


29 likes
Ελπίς γαρ η βόσκουσα τους πολλούς βροτών.

μτφρ: Η ελπίδα τρέφει τους περισσότερους ανθρώπους


28 likes
Τίκτει γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισιν όσοις μη νόος άρτιος ή.

μτφρ: η χόρταση γεννά την ύβριν, όταν πολλά πέσουν πλούτη, σε ανθρώπους που δεν έχουνε το νου τους μετρημένον


27 likes
Το Θείον φθονερόν και ταραχώδες.

μτφρ: οι θεοί είναι φθονεροί και προκαλούν φασαρίες


25 likes
Τοσούτω διαφέρει η φρόνησις των άλλων αρετών, όσω η όρασις των άλλων αισθήσεων.


24 likes
Τον λόγον είδωλον είναι των έργων.


23 likes
Όσον εν πολέμω σίδηρος δύναται, τοσούτον εν πολιτεία λόγος ευ έχων ισχύει.

μτφρ: όση αξία έχει στον πόλεμο το σίδερο τόση αξία έχει στην πολιτική η καλή ομιλία


17 likes
Ατυχούντι συνάχθου.


16 likes

Αφορισμοί

Η καλύτερη διακυβέρνηση είναι εκείνη όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες κι οι άρχοντες στους νόμους.


123 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Διαγόρας ο Μήλιος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou